YRKETS HISTORIA

Historia PR

 

Historia PR Marknadsföring

Marlboro introduceras 1924 i USA som en filterlös kvinnocigarett. Med en slogans som ”Mild asMay” och ”Ivory Tips to protect the lips”, försökte man få damerna att börja röka Marlboro. Begreppet ”Ivory tips to protect the lips” syftade på ett “skyddsomslag” på muntoppen av cigaretterna som påstods hindra läppstiftet att kletade av sig på cigaretten. 1936 introducerades även som komplement en röd ”beauty tip” med sloganen “to match your lips and fingertips.” med tanken att dåtidens eleganta damer bättre skulle kunna matcha cigaretten med sitt läppstift och nagellack. Denna kampanj påstås idag vara en av världens första PR-kampanjer.

Historia PR Marlboro

Informations- eller kommunikationsfunktionens professionaliseringshistoria har pågått i drygt 50 år. Var står yrkesrollen idag? Här följer en kort beskrivnings av yrkesrollens moderna historia.

Under 1920- och 30-talen etablerades enstaka presstjänster på UD och vissa militärstaber och under 1930-talet introducerades Public Relations (PR) som begrepp. I slutet på 1930-talet och början på 1940-talet anställdes personer som skulle ha kontakter med journalister och därmed etablerades den yrkesrollen som vid den tiden kallades pressombud.

Ett vardagligt förankrat exempel på hur PR har fungerat som ett verktyg för att förändra samhällsnormen är det amerikanska frukostutbudets förändring från 1920-talet och framåt. Vid den tiden kunde gemene mans frukost enligt normen bestå av rostat bröd och en kopp kaffe. Detta kom efter hand att förändras, inte genom en avsiktlig normförändring från gemene mans sida men, genom det nymyntade begreppet Public Relations.

Edward Bernays, amerikanen som av många anses vara urfadern inom PR, kom att influera en hel nations frukostvanor. Bernays fick i uppdrag att utöka ett företags försäljning av bacon och han gick tillväga genom förtroendevalda personer i samhället. Först sammanställde han en enkätundersökning där läkare fick svara på huruvida en rejäl frukost var att föredra eller inte. När en övervägande majoritet av läkarna, som sågs som och fortfarande ses som förtrodda personer, svarade att en rejäl frukost var att föredra så skickade han vidare resultatet till nästa instans, 5000 näringsrådgivare. I takt med att ett stort antal kostrådgivare fick uppfattningen av den rejäla frukostens fördelar lade Bernays stor tyngd på att förklara vad en rejäl frukost bestod av. Den bestod av bacon, och ägg. Genom en enkätundersökning besvarad av läkare och ett påverkansarbete mot en inflytelserik aktör kom Bernays att förändra hela det amerikanska samhällets syn på vad en nyttig frukost bestod av. Än idag syns resultatet av hans PR verksamhet på många hotells frukostbord.

 

Under 1950- och 60-talen växte yrkeskåren genom att företag, organisationer och verksamheter inom offentlig sektor anställde pressombudsmän och personaltidningsredaktörer.  De var ofta personer som var duktiga på att skriva och paketera budskap. Placeringen i organisationen var ofta låg och oftast tillhörde man marknads- eller personalfunktionen.

1950 bildades föreningen Sveriges Pressombudsmän (SPO), idag Sveriges Kommunikatörer, och vid 1960-talets början fanns cirka 150-200 ”informatörer” och föreningen byter namn till Sveriges Public Relations förening (SPR).

När MBL-lagstiftningen kom till i och med 1960- och 70-talets stora opinionsrörelser krävde mer än enkelriktad information och kommunikation etablerades som ett begrepp inom yrkesområdet. Offentlighetsprincipen och kraven på insyn i myndigheternas verksamhet och den växande offentliga sektorn gjorde att antalet offentliganställda informatörer ökade.

Under 1980-talet började alltfler informationsenheter bli självständiga staber från att oftast ha varit placerade under en personal- eller administrativ funktion.

1991 går Sveriges Offentliga Informatörer och Sveriges Public Relationsförening ihop och byter namn till Sveriges Informationsförening.

Under 1990-talet blev kommunikation som ledningsinstrument allt viktigare och antalet yrkesverksamma ökar, fler och fler kommunikationsutbildningar lanseras och kommunikationsbranschen i stort växer.

I början på 1990-talet får yrkets akademiska kärnämne, medie- och kommunikationsvetenskap, en gemensam beteckning. Tidigare gick ämnet under namnen informationsteknik och masskommunikation och det varierade på olika universitet vilken institution ämnet tillhörde t ex statsvetenskap eller sociologi.

Under 2000-talet går utvecklingen mot en rådgivande och coachande roll. Fler ledningsgrupper har kommunikation representerat i sin krets och forskningen inriktar sig på kommunikativt ledarskap, värdeskapande och kommunikationens affärskritiska roll. Sveriges Informationsförening byter namn till Sveriges Kommunikatörer 2012.

(Källa: http://www.sverigeskommunikatorer.se/Forskning–Fakta/Yrket/Kommunikatorens-informatorens-historia/)

Historia PR Yrket