Vad gör en PR-byrå?

En PR-byrå arbetar med public relations. Förenklat kan man säga att en PR-byrå är som en extern kommunikationsavdelning, informationsavdelning eller marknadsavdelning åt sina kunder.

PR-byråer arbetar med kommunikation i icke-köpta kanaler, t.ex. pressmeddelanden och annat arbete för att få publicitet i nyhetsmedia eller för uppmärksamhet i bloggar och andra sociala medier. En PR-byrå kan också arbeta med lobbying, kriskommunikation och produktion av kundtidningar. Olika PR-byråer har olika inriktning och specialiteter.

Här är några områden som en PR-byrå kan ägna sig åt:

 • Kriskommunikation: Då en person, företag eller organisation står inför en stor kris är det inte ovanligt att en PR-byrå anlitas som en extern rådgivare. När drevet går är det viktigt att agera både snabbt och beslutsamt. PR-byrån kan även ge konkreta råd och lägger snabbt upp en strategi som syftar till att minimera eventuella skador på företagets varumärke.
 • Medieträning: Medieträningen handlar om att visa upp en bild i media innan någon annan gör det åt dig. Det handlar om att ta initiativet till kommunikation, kommunicera relevanta budskap, vara förtroendeingivande och bemöta media och journalister på ett professionellt sätt. Syftet med en medieträning att är öka deltagarens trygghet i intervjusituationer och andra möten i media.
 • Retorik: Retorik handlar om på vilket sätt du framför dig själv i media. Olika sorters sammanhang kräver olika sorters retorik och för att retoriskt kunna nå fram med ditt budskap så behövs ibland retorikträning. Retorikträning innebär bland annat talskrivande, talspråk, kroppsspråk, presentationer etc.
 • Lobbyism/Public Affairs: Många företag har ett behov att vara med och påverka politiska beslut som fattas, lokalt eller på nationell nivå, som påverkar deras verksamhet. En PR-byrå som arbetar med Public Affairs har god insikt i de olika beslutsprocesserna. Via goda nätverk inom politiken kan PR-byrån påverka de viktigaste aktörerna.

PR-byrån tar fram vilka opinionsbildare kunden bör träffa och lägger fram strategier som är politiskt gångbara.

 • Marknads-PR: Marknads-PR syftar framförallt till att stödja marknadsföringen av en uppdragsgivares produkter och/eller tjänster. Inom marknads-PR arbetar man bland annat med varumärkesstrategi, framtagning av kreativa kampanjer, produkt-/konceptlansering och aktiviteter i traditionella och sociala medier.
 • Content management: Content management handlar om att ha det redaktionella ansvaret för en uppdragsgivarens webbplats, broschyr, nyhetsbrev, medlemstidning och liknande mediekanaler. Ansvaret sträcker sig oftast från idé till produktion och förvaltning.
 • Sociala medier: Vissa PR-byråer hjälper sina kunder med sociala medier. Det är PR-byråns uppdrag att lägga fram en strategi för att nå bästa tänkbara resultat och effekt. PR-byrån kan även hjälpa till att driva olika kampanjer på sociala medier.

Exempel på aktiviterer som en PR-byrå kan bedriva på sociala medier:

 • Skapar innehåll till sociala kanaler
 • Sköta publicering
 • Strategiskt följa och avfölja
 • Ökar följets storlek med rätt människor
 • Hanterar tvåvägsdialogen
 • Hanterar social kundtjänst och ärendehantering
 • Uppmuntra engagemang och feedback
 • Eventuella annonsprogram

 

 • Omvärldsanalys och bevakning: Innebär oftast bevakning av tidningar, tv, radio och sociala medier. En PR-byrå måste snabbt notera och reagera på händelser i omvärlden som berör dess kunder eller byrån själv. Genom att bevaka press och sociala medier kan PR-byrån agera snabbt på nyheter i omvärlden. Omvärldsbevakning är även bra för att se vilka som t.ex. tar upp ett pressmeddelande som PR-byrån skickat ut till press.

Omvärldsanalys innebär analys av händelser och hur de kan komma att påverka ett företag. I samband med omvärldsanalys tar PR-byrån fram hypotetiska konsekvenser. Ibland kan byrån behöva ta fram en aktionsplan där en strategi utarbetas.

 • Presskontakter: PR-byråerna arbetar strategiskt för att etablera kontakter med journalister, bloggare, andra företag och opinionsbildare. De flesta byråer har redan upparbetade relationer med opinionsbildare i olika branscher. En PR-byrå kan även framställa medielistor med medier och journalister som kan vara intressanta för kunderna.