Vad är PR?

PR moln

PR eller public relations (publika relationer) innebär ”främjande åtgärder som syftar till att hantera anseendet för en person eller en organisation”. PR-yrket omfattar flera yrkesgrupper som specialiserat sig på att hjälpa personer eller organisationer som vill förstärka sitt varumärke.

”Publik” innebär alla som är viktiga för organisationen. De inkluderar befintliga och potentiella kunder, anställda och ledare, investerare, media, politiker, leverantörer, opinionsbildare etc.

”Relationer” innebär i detta fall att genom olika kommunikativa insatser bygga upp en relation till varumärkets publik. Relationen kan innebära att publiken blir medveten eller ändrar uppfattning om organisationen.

PR begränsas inte enbart till publicitet, reklam eller marknadsföring. PR innefattar också kriskommunikation, till exempel från myndigheter till allmänheten när det har skett en skandal, samt medieträning med en person inför en intervju eller publikt framträdande.

Public Relations handlar i grund och botten om rykte – resultatet av vad du gör, vad du säger och vad andra säger om dig. PR är disciplinerandet runt ryktet, att hantera vad folk faktiskt tycker om ett företag och påverka det. För att behålla en god relation mellan företag och publik krävs strategiskt planerande.

På dagens konkurrenskraftiga marknad, kan ett rykte vara företagets största tillgång – det som får dig att sticka ut från mängden och ger dig en konkurrensfördel. PR innebär ofta långsiktigt arbete med syfte att bygga upp ett företags varumärke genom olika kommunikativa insatser. Detta sker på en strategisk nivå. Organisationer som arbetar effektivt med PR har en tydlig idé om hur de vill uppfattas och kan därigenom genom noga utvalda strategier förmedla den bilden av organisationen till publiken. Effektiv PR kan hjälpa till att hantera ryktet genom at kommunicera och bilda goda relationer med organisationer och dess representanter.

Exempel på de som kan anställa en PR-byrå:

  • ett börsnoterat bolag
  • ett företag
  • ett nystartat företag
  • ett politiskt parti
  • en offentlig organisation
  • en privatperson
  • M.fl.