Så går det till

Företag anlitar en PR-byrå främst för att jobba aktivt och långsiktigt med att få ut företagets varumärke till allmänheten. Det handlar om alltifrån i vilka sammanhang företaget ska synas till hur företaget ska kommunicera internt och externt. Men det kan också handla om mindre projekt som syftar till att skapa PR kring en kampanj eller belysa en viss fråga. Du bestämmer vad du behöver hjälp med. PR-byrån jobbar med att finna nyhetsvärde från företaget som kan ges utrymme i media. En bra byrå kan också hjälpa dig att identifiera de ”hålen” som behöver fyllas med PR och kommunikation!

Kort sammanfattat i 3 steg:

PR steg