Roller på PR-byrån

Account Manager Som PR-konsult är man också ofta ansvarig för en eller flera kunder/konton på byrån.

Art Director (Förkortas ofta AD) leder den kreativa processen och ansvarar för de visuella delarna. Art Directorn är visuellt och kommunikativt ansvarig och ofta i nära samarbete med en projektledare och copywriter. Till skillnad från en creative director, som står för den praktiska och strategiska kreativiteten, står en reklamformgivare för den estetiska kreativiteten.

Copy Writer (förkortas ofta copy) jobbar oftast på reklambyrå men yrkesrollen förekommer även på PR-byråer, webbyråer, inhouse på företag samt som frilansare. Copywriterns uppgift är att ta fram textinnehåll (content) till kommunikationsuppdrag.

Då en arbetsgrupp fått en brief (genomgång) om ett kommunikationsuppdrag och de gemensamt kommit på en idé om exempelvis en reklamannons eller ett reklamblad är det copywritens uppdrag att formulera allt innehåll till annonsen eller reklambladet.

För att formulera kvalitativt textinnehåll krävs det att copywritern gör research, genom att samla in bakgrundsmaterial och fakta. Det är viktigt att copywritern har goda kunskaper om uppdragsgivaren och målgrupp dit reklamen riktas.

Ekonomansvarig är den som sköter kundernas budget och ser till att den följs ordentligt och att utgifterna inte överskrids.

Junior pr-konsult är om i regel man har mindre än två års arbetslivserfarenhet av PR

Lobbyist: En lobbyist kan arbeta på uppdrag av ett företag, organisation eller branschsammanslutning. Lobbyisten är en påtryckare som försöker driva fram eller förhindra beslut som är gynnsamma eller ogynnsamma för deras uppdragsgivare. Vanligt är att lobbyisten synliggör en fråga eller problem genom medieuppmärksamhet.  Men lobbyisten ser även till att företaget får kontakt med rätt opinionsbildare, som kan hjälpa till att driva uppdragsgivarens fråga.

Produktionsledare: Leder en produktion. Kan t.ex. vara att projektleda ett team som arbetar med framställning av en trycksak till ett event eller en annons.

Projektledare: Leder ett projekt och ansvarar för att projektet går framåt. Kan t.ex. vara att ansvara för ett team som jobbar med en PR-kampanj. Projektledaren coachar teamet, bestämmer vad som måste genomföras och sätter tidsramar för projektet som projektgruppen måste hålla.

PR-konsult är den generella tituleringen på en PR-byrå. Det är en person som jobbar med Public Relations (PR) – ett område som handlar om att upprätthålla en image för företag, ideella organisationer eller högprofilerade personer såsom kändisar och politiker.

Senior pr-konsult blir man i regel när man haft minst fem års arbetslivserfarenhet av PR