Olika byrå-former

 Det finns många olika byråer. Hur ska man veta vilken typ av byrå man behöver? Här är en snabbguide genom byrådjungeln:

 1. Reklambyrå är en byrå som ofta arbetar från kreativ idé till design och produktion av t.ex. trycksaker, annonser och webbsidor.
 2. Produktionsbyrå är en byrå som specialiserat sig på produktionen (inte kreativ idé) av t.ex. trycksaker, film – och ljudproduktioner. Ofta underleverantörer till reklam- och PR-byråer.
 3. PR-byrå är en byrå som arbetar med kommunikation i icke-köpta kanaler, t.ex. pressmeddelanden och annat arbete för att få publicitet i nyhetsmedia eller för uppmärksamhet i bloggar och andra sociala medier. En PR-byrå kan också arbeta med lobbying, kriskommunikation och produktion av kundtidningar. Olika PR-byråer har olika inriktning och specialiteter.
 4. Webbyrå är en byrå som arbetar med produktioner från nätet, t.ex. webbsidor och e-butiker. En del arbetar från strategi till design och produktion, medan andra har specialiserat sig på någon av dessa delar.
 5. Kommunikationsbyrå är en byrå som ofta är ”mitt emellan” reklam och PR. Vissa kommunikationsbyråer är fullservicebyråer (dvs. arbetar med allt ifrån strategi till produktion av till exempel trycksaker och webbsidor). Andra är mer specialiserade (på t.ex. en viss bransch eller en viss typ av marknadsföring).
 6. Contentbyrå/content marketing-byrå är en byrå som är specialiserad på content marketing. Content marketing är ett kontrollerat och portabelt skyltfönster för att exponera och sälja ett företags produkter. Content marketing heter innehållsmarknadsföring på svenska. En stor utmaning är att skapa och distribuera innehåll över alla viktiga marknadsföringskanaler samt medier – print, online, digitalt, mobilt, video och sociala medier. Effektiv content marketing integrerar flera olika kanaler. Fokus ligger på textinnehåll och content marketing byråer använder sig ofta av storytelling.
 7. Mobilbyrå är en byrå som är specialiserad på mobil marknadsföring och arbetar till exempel med att utveckla applikationer och sms- och mms – lösningar samt anpassa webbsidor för mobila enheter.
 8. Mediebyrå är en byrå som är specialiserad på medierådgivning, det vill säga, bedöma vilka mediekanaler som är bäst lämpade för uppdragsgivaren att använda i marknadsföringssyfte Förutom rådgivning, målgruppsanalyser och strategi upphandlar mediebyråer också medieutrymme samt mäter effekterna av genomförda kampanjer.
 9. SEO byrå är en byrå som arbetar med att sökoptimera uppdragsgivarens webbsida i syfte att öka trafiken till webbsidan. Begreppet sökoptimering innefattar alla de metoder och tekniker SEO byråerna använder för att försöka få en webbplats att hamna så högt upp som möjligt i sökmotorerna .
 10. Annonsbyrå är en byrå som på många sätt kan jämföras med en reklambyrå då de exempelvis arbetar med att bland annat framställa och producera annonser, flyers och broschyrer.
 11. Analysbyrå är en byrå som är specialiserad på att mäta, analysera och utvärdera onlinebeteende, exempelvis när det kommer till konsumtion eller sociala medier.
 12. Designbyrå är en byrå som är specialiserad på design och arbetar bland annat med produktdesign, trycksaker, grafik och layout.
 13. Managementbyrå är en byrå som är specialiserad på chefs- och ledarskapsutveckling men den kan även fungera som rådgivare, till exempel åt uppdragsgivare som genomgår organisationsförändringar.
 14. Digital kampanjbyrå är en byrå som är specialiserad på att utveckla, designa och driva kampanjer i digitala medier.
 15. Facebook-byrå är en byrå som specialiserat sig på marknadsföring på Facebook t.ex. annonsering och produktion av Facebook-sidor.
 16. Sociala medier-byrå är en byrå som är inriktad på marknadsföring och kommunikation i sociala medier.