Därför ska du ha en PR-byrå

Här är några anledningar varför du ska ha en PR-byrå:

Den nya medievärlden
En professionell PR-byrå har koll på trender. Idag finns det fler kanaler att nå ut i, vilket öppnar möjligheter. Men de nya kommunikationssätten kräver också mer anpassade budskap för att fungera för mottagarna. En bra byrå kan särskilja traditionell media från bloggar och sociala medier, det går inte kommunicera på samma vis till alla.

Berätta det rätt
Du behöver en byrå som förstår dina budskap, mål och strategier. Byrån kan ta fram det som är spännande och har nyhetsvärde för att kommunicera på ett sätt som fungerar för att väcka mediernas intresse. Alla företag har en historia att berätta, men de vet inte alltid om det själva. En PR-byrå är specialister på att hitta ämnen som kan skapa uppmärksamhet och ha nyhetsvärde i media.

Beredskap
Om en kris står inför dörren så vill du vara beredd på allt. Har ditt företag en uppdaterad krisplan? Har du en person som har erfarenhet av PR-kriser? Baserat på historiska kriser, stora och små, så är en person i ditt team med relevant erfarenhet ovärderlig för din organisation när ni är föremål för negativ kritik. Denna person behöver inte finnas inhouse utan kan istället vara er PR-byrå, vilket ofta är mer kostnadseffektivt.

Sociala medier
Digital kommunikation är lika slagkraftiga som pressmeddelanden, och sådana skickas aldrig iväg utan att blivit byggda efter specifika riktlinjer, för att sedan bli granskade. Varför skulle det vara skillnad i sociala medier? Finns du och ditt företag på någon eller några av de sociala medierna? Om du gör det, finns det en strategi bakom eller finns du där bara för att du borde finnas där? Använder du de sociala medierna rätt så finns det stora möjligheter till att nå stora effekter men det kräver också att du har strategier för det du gör. En tydlig målgrupp är otroligt viktigt.